My Loft ปูนฉาบแต่งผิว เพื่อการสร้างสรรค์งานลอฟท์

0.00฿

สำหรับใช้กับงานฉาบตกแต่งแก้ไขพื้นผิวใหม่, พื้นผิวที่ทาสีรองพื้น,พื้นผิวที่ทาสีจริง โดยผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบไม่เรียบเนียนเป็นคลื่น และแต่งผิวผนังเดิมที่ต้องการตกแต่งเพิ่มเติมให้เหมือนผิวงานปูนดิบตามธรรมชาติ(ขัดมัน)