ผลิตภัณฑ์ของเรา

กระเบื้องหลังคา

ตะแกรงไวร์เมซ

ลวด และตะแกรงประเภทต่างๆ

ถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย

สินค้าแนะนำ

ตะแกรงเหล็กคุณภาพของ SBM

เป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปทำขึ้นโดยนำลวดเหล็กกล้าดึงเย็นมาเชื่อมแบบความต้นทานไฟฟ้า  ( Electrical Resistance Welding ) ติดกันเป็นตะแกรงจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง ทำให้จุดเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกันและทนแรงดึงได้ดี

อัพเดทข่าวสาร