แหนบหนีบกระเบื้องคอนกรีต

0.00฿

ใช้ยึดเศษกระเบื้องเพื่อป้องกันการรั่งซึมของหลังคา