แลงโก้ 361 เคียว

0.00฿

น้ำยาบ่มคอนกรีต

  • ปกป้องคอนกรีตจากการระเหยของน้ำ
  • ช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตแห้งตัวเร็วเกินไป
  • พร้อมใช้