แลงโก้ 311 พลาสท์ติไซส์เซอร์

0.00฿

น้ำยาผสมปูนฉาบ

  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบ
  • ทำงานง่ายขึ้น และเกิดความสูญเสียน้อย
  • ให้ค่ากำลังดีขึ้น