แลงโก้ 202 เมทริกซ์

0.00฿

ซีเมนต์กันซึม ชนิดตกผลึก

  • เนื้อกันซึมสามารถแทรกซึมเข้าไป และเกิดผลึกในรูพรุน ของคอนกรีตได้
  • สามารถรับแรงดันน้ำ ทั้งด้านที่สัมผัสน้ำโดยตรง และด้านที่ไม่สัมผัสน้ำ
  • ส่วนผสมเดียว เพียงผสมกับน้ำสะอาดเท่านั้น