แลงโก้ 101 พาเรนดวิท

0.00฿

โพลิเมอร์ฉาบบางสำหรับฝ้าและผนังภายในและภายนอก

  • ให้ผิวที่เรียบเนียนเป็นพิเศษ
  • สามารถปล่อยเปลือยหรือมีวัสดุปิดทับได้
  • หลังฉาบเสร็จแล้วจะมีสีลักษณะเดียวกับพื้นผิวที่ฉาบ