แผ่นปิดหัวรางน้ำตราเพชร

0.00฿

ใช้ปิดหัวรางน้ำตะเข้ ตราเพชร เพื่อป้องกันน้ำรั่วบริเวณหัวรางน้ำ