แผ่นปิดรอยต่อ ตราเพชร

0.00฿

ใช้ปิดทับบริเวณรอยต่อของสันหลังคาและสันตะเข้ หรือจุดหักต่างๆเพื่อป้องกันการรั่วซึม