เหล็กไอบีม / I-Beam (บาท/เส้น)

0.00฿

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่นโรงงาน อาคารสูง  เสาและโครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า