เหล็กแป๊ปแบน / Rectangular Pipe (บาท/เส้น)

0.00฿

เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น เสา,นั่งร้าน,ประตู สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป