เหล็กเฮชบีม / H-Beam (บาท/เส้น)

0.00฿

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง สนามกีฬา เสาส่งไฟฟ้า ตลอดจนบ้านพักอาศัย คาน เสาและโครงหลังคา  เสาส่งไฟฟ้า