เหล็กเส้นกลม RB | บาทต่อเส้น

0.00฿

เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บ้าน.อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างทั่วๆ ไป  เหล็กเส้นกลม RB ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.20-2543