เหล็กตัวซี / Light Lip Channel (บาท/เส้น)

0.00฿

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างหลังคา ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างอื่นๆ