เหล็กฉาก / Equal Angle (บาท/เส้น)

0.00฿

เหมาะสำหรับงานโครงหลังคาต่างๆ และงานโครงสร้างขนาดเล็กทั่วๆไป