เสือ วัสดุผสมปูนซีเมนต์ แคลไซท์

0.00฿

เพื่อพื้นผิวที่ขาวสะอาด คงทน ยาวนาน ด้วยกรรมวิธีการบดและคัดขนาดที่ได้มาตรฐาน