เสือ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง

0.00฿

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับเทเสาเอ็น คานทับหลัง และพื้น สามารถรับแรงได้มากกว่า 240 ksc