เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท 1

0.00฿

ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐและฉาบผนัง ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูน ยึดเกาะได้ดีและยืดหดตัวน้อย