สิงห์ปูนเทปรับระดับ SL01

0.00฿

งานเทปรับระดับพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบ พร้อมสําหรับวัสดุตกแต่ง เช่น กระเบื้อง , ปาร์เก้ , พรม และอื่นๆ เนื้อปูนข้นเหลวสมํ่าเสมอ