สิงห์ปูนฉาบสกิมโค้ท สีขาว SK02

0.00฿

งานฉาบแต่งผิวขั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , พรีคาส , ฝ้าเพดาน แผ่นบอร์ดสําเร็จรูปชนิดต่างๆ