สิงห์ปูนก่อทั่วไป SM01

0.00฿

ปูนให้ค่าการยึดเกาะสูง เหมาะสําหรับงานสร้างบ้าน , อาคารโรงงาน , รั้วล้อม และอื่นๆ