สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ หัวเงิน

0.00฿

ใช้ยึดกระเบื้องลอนคู่กับแปไม้หรือเหล็กที่ความหนาไม่เกน 3.2 มม.