สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ หัวสี

0.00฿

ใช้ยึดกระเบื้องลอนคู่กับแปไม้หรือเหล็กที่ความหนาไม่เกิน 3.2 มม.