ลูกดิ่ง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ยืดหยุ่นสีขาว (ชนิดไม่มีเม็ดทราย)

0.00฿

สำหรับงานซ่อมเพื่อป้องกันการแตกร้าวซ้ำ