รางน้ำตะเข้ตราเพชร

0.00฿

ใช้ติดตั้งเพื่อระบายน้ำบริเวณตะเข้ราง ที่หลังคาสองผืนมาบรรจบกัน