ปูนเทไม่หดตัวสำหรับงานทั่วไป General Purpose Non-Shrink Grout M671

0.00฿

เป็นไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดี สามารถไหลได้อย่างอิสระ ให้กำลังอัดสูงทั้งระยะต้นและระยะปลาย และไม่หดตัว