ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ทีพีไอ (M400)

0.00฿

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในการเทพื้น โดยเนื้อปูนมีความข้นเหลวสม่ำเสมอ