ปูนสำเร็จรูป Non-Shrink Grout ชนิดไม่หดตัว (M670)

0.00฿

เป็นไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดี สามารถไหลได้อย่างอิสระ ให้กำลังอัดสูงทั้งระยะต้นและระยะปลาย และไม่หดตัว