ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา (M220)

0.00฿

เป็นปูนสำเร็จรูปใช้สำหรับผสมเม็ดโฟม (EPS) เพื่อใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบา ให้ คุณสมบัติการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและเสียง