ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานทนกรด (M250)

0.00฿

เป็นปูนสำเร็จรูปที่เหมาะกับงานที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อนจากกรด