ปูนสำเร็จรูปซ่อมผิวคอนกรีต (M601)

0.00฿

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็ว มีแรงยึดเกาะสูงและไม่หดตัว