ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M403S

0.00฿

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล