ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M402S

0.00฿

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้ง ชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล