ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M401S

0.00฿

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล