ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป

0.00฿

ไหลตัวดี ไม่เยิ้ม ขยายตัวเพื่อชดเชยการหดตัว