ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง

0.00฿

ใช้สำหรับงานเกร้าท์คอนกรีตที่ต้องการรับกำลังสูง เช่น งานเกร้าท์ใต้ฐานสะพาน ฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ ฐานโครงสร้างขนาดใหญ่ เกร้าท์ซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง