ปูนซ่อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ (M600)

0.00฿

ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆ สำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว, หลุดร่อนของผนัง, งานซ่อม อุด ปะ รอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อ และงานซ่อมติดกระเบื้อง