บัวซูเปอร์

0.00฿

เหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ ดังนี้

  • งานก่ออิฐ
  • งานฉาบปูน
  • งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก