ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว)

0.00฿

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ