ปูนฉาบแต่งผิวบาง พิเศษ(สกิมโค้ท) สีเทา

0.00฿

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป(สกิมโค้ท) สีเทา ใช้สำหรับฉาบบางเพียง 0.5-2 มม.