ปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไป ทีพีไอ (M200)

0.00฿

ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค