ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ (M300)

0.00฿

ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือ ระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค