ปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M310)

0.00฿

ปูนสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ