บัวมอร์ตาร์ สกิมโค้ท สีขาว

0.00฿

ปูนฉาบสำเร็จรูปเนื้อละเอียด ผสมสารโพลิเมอร์คุณภาพสูง เพิ่มแรงยึดเกาะ ไม่มีเม็ดทราย