ทีพีไอ ซิลแล้นท์ อุดยาแนว และยึดติด (M611)

0.00฿

เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ยาแนวที่มีคุณสมบัติแห้งตัวเร็วและให้แรงยึดเกาะสูง มีความยืดหยุ่นสูงและไม่หดตัว หรือสำหรับงานซ่อมแซม แก้ไข วัสดุที่มีรอยแตกร้าว รูรั่ว