ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องเจียระไน

0.00฿

ใช้ยึดกระเบื้องเข้ากับแปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผืนหลังคา