ตะปูยึดไม้ฝา/ไดมอนด์บอร์ด (ปีกผีเสื้อ)

0.00฿

ใช้ยึดไม้ฝาหรือแผ่นบอร์ดกับโครงคร่าวเหล็กที่ความหนาไม่เกิน 3.2 มม.