ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ ผิวแกร่ง M651 (SUPER SKIM COAT HARDENING)

0.00฿

เป็นปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็ว สำหรับงานฉาบบาง 1-3 มิลลิเมตร