ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ (M680) (Water Plug Cement)

0.00฿

Mixed Hydraulic Cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเร็วมาก สามารถเซ็ตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาที