ชุดติดตั้งครอบระบบแห้ง ตราเพชร

0.00฿

ใช้ติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเข้ ทดแทนการใช้ปูนทราย และป้องกันการรั่วซึม